top of page
חיפוש

מהם סוגי הלקוחות בעסק שלכם?

היום אני רוצה לדבר איתכם על הלקוחות שלכם. הלקוחות שלכם למעשה זה המנוע של העסק כי בלי לקוחות אין לנו עסק. היום אתם נמצאים במגע עם הלקוחות בכל מיני סיטואציות שונות, זה יכול להיות שיחה, זה יכול להיות פגישה, זה יכול להיות התכתבות באונליין, יכול להיות גם במקרים אחרים.


פילוח נכון של הלקוחות שלכם בעסק מאוד יכול לעזור לכם בתהליך השיווקי שאתם עושים בעסק.


אז בואו ביחד נלמד איזה סוגי לקוחות יש בעסק שלכם ואיך זה יכול לעזור לכם לקדם את העסק שלכם.


אנו מדברים על שישה סוגי לקוחות ואנחנו גם נפרט טיפה יותר על כל אחד בנפרד.


לקוחות מסוג מספר 1 - לקוחות שמתעניינים בתחומך

אנחנו מדברים על כל אחד שהוא רלוונטי עבור התחום שלכם. למשל אם אנחנו מדברים על נדל"ן אז בוודאי שזה מתייחס לאנשי עסקים בתחום הנדל"ן, אם אנחנו מדברים על מסחר או מסחר בינלאומי, אז זה בוודאי אנשי עסקים באותו תחום, אם אנחנו מדברים על דיני עבודה אז זה בוודאי כל אחד שהוא עובד.

לקוחות מסוג מספר 2 - לידים: לקוחות שמתעניינים בך

אלו לידים, זה למעשה כל אחד שהוא הביע עניין בשירות שלכם. זה יכול להיות פנייה שלו באתר אינטרנט, יכול להיות שהוא פנה אליכם דרך פייסבוק, זה למעשה כל פנייה שאתם קיבלתם גם דרך הטלפון, זה למעשה נקרא "ליד".

לקוחות מסוג מספר 3 - לקוחות פוטנציאלים

אנחנו עולים קצת בדרגה, הסוג הבא, סוג מספר שלוש זה למעשה לקוח פוטנציאלי. לקוח פוטנציאלי זה מישהו שהיה אצלכם בפגישה במשרד. שימו לב לפני זה היה ליד, ואתם הצלחתם ליצור מצב שבסופו של דבר הליד הגיע אליכם והוא הפך להיות לקוח פוטנציאלי.

לקוחות מסוג מספר 4: לקוחות משלמים

זו עליה נוספת בדרגה, מלקוח פוטנציאלי ללקוח משלם. זה לקוח שלמעשה חתמתם איתו הסכם והוא משלם לכם כסף.

לקוחות מסוג מספר 5: לקוחות חוזרים

אנחנו עולים עוד דרגה למעלה, אנחנו מדברים על לקוחות מסוג מספר חמש, שאלה לקוחות קבועים. זה אותם לקוחות שפנו אליכם מספר פעמים. זה מה שלמעשה אנחנו רוצים שיקרה כל הזמן.

לקוחות מסוג מספר 6: לקוחות מפנים

עכשיו אנחנו עולים לדרגה הכי גבוהה, אני קורא להם לקוחות "פנאטים", זה אותם הלקוחות שהם גם צורכים את השירות שלכם, גם משלמים לכם כסף, הם גם באים אליכם לשתות מדי פעם קפה במשרד שלכם, הם גם עוזרים לכם בתהליך השיווקי, מספרים עליכם.

אלה למעשה ששת סוגי לקוחות שרציתי לספר לכם עליהם.

ועכשיו יש לי שאלה אליכם:

איזה סוג לקוח אתם מעדיפים שיהיה לכם בעסק?

מה למדנו?

אז בואו נעשה סיכום מה למדנו. אנחנו למדנו על שישה סוגי לקוחות, אנחנו למדנו מהם המאפיינים של כל סוג לקוח, ואנחנו גם למדנו מה התפקיד שלנו בכל שלב ושלב.

שיעורי בית

עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על שיעורי בית. כן, על שיעורי-בית. איך למעשה אנחנו משתמשים במה שלמדנו בתוך העסק שלנו?

  1. קודם כל חשוב מאוד לעשות מדידה, למדוד את התוצאות. נניח בוא ניקח חודש שעבר ולמדוד, כמה לידים היו לנו, כמה היו לנו לקוחות פוטנציאלים, כמה היו לנו לקוחות משלמים, כמה היו לנו לקוחות קבועים וכדומה.

  2. כמה ואיזה לקוחות אנחנו בסופו של דבר יכולים להעביר מסטטוס אחד לסטטוס אחר? למשל היו לנו חמישה לידים, כמה לקוחות אנחנו מצליחים להעביר מלידים ללקוחות פוטנציאלים. אותו דבר אנחנו צריכים לעשות את זה כמה מתוך הלקוחות פוטנציאלים הפכו להיות לקוחות שמשלמים.

  3. הדבר השלישי גם מאוד מאוד חשוב, זה למעשה איך אנחנו עושים. מאוד חשוב לדעת איך אנחנו הופכים בסופו של דבר ליד ללקוח פוטנציאלי, מה צריך לקרות באותה שיחה כדי שאותו לקוח שאנחנו מדברים אותו בטלפון בסופו של דבר יבוא אלינו לפגישה? אולי אנחנו צריכים להכין תסריט שיחה, אולי אנחנו צריכים להגיד משהו מאוד מאוד ספציפי. בסופו של דבר אנחנו צריכים להתכונן כדי שאותה שיחה תהפוך להיות בסופו של דבר לפגישה.

הפעולות האלה זה למעשה השיווק האמיתי: למידה, מדידה ופעולה זה למעשה הדברים שמקדמים את העסק שלכם.

תודה שקראתם עד כה,

אתם מוזמנים להגיב, לשאול אותי שאלות,

אני והצוות שלי נשמח לעזור לך או לך

ולא לשכוח להכין שיעורי בית...

israelsuccess.com

bottom of page